Anime-live.com
เว็บคาสิโนออนไลน์ SA Gaming สมาชิกใหม่ รับโบนัส 50%แทงบอล
ดู Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 74-146 พากย์ไทย [อนิเมะจบแล้ว]เข้าชม 4547

คะแนน : 4.3

พากย์ไทย/ซับไทย : พากย์ไทย

หมวดหมู่ : อนิเมะจบแล้ว

ปีที่ฉาย : 2012

ประเภท :Action (ต่อสู้)Fantasy (แฟนตาซี)Game (เกมส์)Shounen (หนุ่มน้อย)

เรื่องราวต่อจาก Yu-Gi-Oh! Zexal ภาคแรก

มีการเปิดเผยศัตรูใหม่ - Barian พวกเขาต้องการที่จะรวบรวม "ตัวเลข" และทำลายโลก Astral เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายโลกของตัวเอง ยูม่าและเพื่อนของเขาเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาและ Barian เริ่มเข้าสู่ Heartland City อย่างช้าๆ

เพลย์ลิสต์ของ "Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 74-146 พากย์ไทย"

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 74 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 75 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 76 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 77 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 78 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 79 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 80 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 81 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 82 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 83 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 84 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 85 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 86 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 87 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 88 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 89 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 90 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 91 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 92 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 93 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 94 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 95 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 96 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 97 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 98 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 99 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 100 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 101 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 102 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 103 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 104 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 105 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 106 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 107 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 108 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 109 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 110 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 111 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 112 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 113 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 114 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 115 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 116 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 117 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 118 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 119 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 120 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 121 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 122 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 123 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 124 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 125 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 126 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 127 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 128 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 129 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 130 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 131 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 132 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 133 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 134 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 135 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 136 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 137 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 138 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 139 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 140 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 141 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 142 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 143 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 144 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 145 พากย์ไทย

Yu-Gi-Oh! Zexal Second ยูกิโอ เซอัล ปี2 ตอนที่ 146 พากย์ไทย

Facebook Page
กำลังโหลด...